475/2013

NR POZWOLENIA

Pozwolenie numer  457/2013 z 28.11.2013 r. zmienione postanowieniem nr 21/2013 z 2.12.2013 r.

DATA WYDANIA POZWOLENIA

28.11.2013 r.

ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

TERMIN PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI

2.12.2013 r. - 12.12.2013 r.

MIEJSCE PROWADZENIA ZBIÓRKI

Zbiórka ogólnopolska

FORMA PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI

Zbiórka, zorganizowana przy współpracy z Pierwszym Programem Polskiego Radia pod nazwa Choinki Jedynki”,  prowadzona była w formie aukcji:

- 20 prac plastycznych wyłonionych w konkursie dla dzieci w cenie wywoławczej 100 zł za sztukę 

- 12 prac przez podopiecznych Fundacji oraz Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk w cenie wywoławczej 100 zł za sztukę

- 26 prac namalowanych przez znane osoby w cenie wywoławczej 500 zł za każdą pracę

- malunku ściennego wykonanego z masy solnej przez znaną osob w cenie wywoławczej 500 zł. 

Aukcja została przeprowadzona na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

CEL ZBIÓRKI

Celem zbiórki było zebranie środków na:

- wsparcie Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Radwanowicach pod Krakowem, poprzez wyposażenie pracowni rękodzieła artystycznego w sprzęt niezbędny do pracy i zakup materiałów do terapii

- wsparcie działań Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk z siedziba w Katowicach poprzez: dofinansowanie turnusu szkoleniowo – rehabilitacyjnego „Lato dla Motylków”; zakup specjalistycznych materiałów opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, pokrycie kosztów druku i dystrybucji broszur informacyjnych o sposobach pielęgnacji chorych na pęcherzykowate oddzielanie się naskórka (EB).

ZEBRANA KWOTA

118 926,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć zł 00/100)

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

Środki finansowe pozyskane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  w ramach ww. zbiorki zostaną w całości wydatkowane na cele określone w pozwoleniu wydanym przez ministerstwo

INFORMACJE DODATKOWE

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów w związku z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki

Szczegółowe informacje o przebiegu zbiórki znajdują się w siedzibie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Załączniki do tekstu:

21_2013

70.81 KB

475_2013

213.99 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
FAD
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 02.12.2013
Liczba wyświetleń tekstu : 915

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”