153/2013

NR POZWOLENIA

Pozwolenie numer  153/2013 z 26.04.2013 r. zmienione postanowieniem nr 8/2013 z 21.05.2013 r.

DATA WYDANIA POZWOLENIA

26.04.2013 r.

ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

TERMIN PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI

26.04.2013 r. - 28.04.2014 r.

MIEJSCE PROWADZENIA ZBIÓRKI

Zbiórka ogólnopolska

FORMA PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI

Zbiórka przeprowadzona została w formie zbiórki SMS-owej. Abonenci telefonii komórkowej mieli możliwość wysyłania wiadomości tekstowej typu SMS, o treści „POMAGAM”, na numer 74711 oraz połączenie na numer  704-407-400.

CEL ZBIÓRKI

Celem zbiórki jest zebranie środków na wsparcie osób z niepełnosprawnością w ramach realizowanego projektu Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty poprzez pokrycie kosztów organizacji festiwalu

ZEBRANA KWOTA

231037,33 zł. (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści siedem złotych 33/100 gr)

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

Środki finansowe pozyskane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  w ramach ww. zbiorki zostaną w całości wydatkowane na cele określone w pozwoleniu wydanym przez ministerstwo

INFORMACJE DODATKOWE

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów w związku z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki

Szczegółowe informacje o przebiegu zbiórki znajdują się w siedzibie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Załączniki do tekstu:

8_2013

89.45 KB

153_2013

175.4 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
FAD
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 26.04.2013 Data modyfikacji : 08.08.2014
Liczba wyświetleń tekstu : 1176

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”