124/2011

NR POZWOLENIA

124/2011

DATA WYDANIA POZWOLENIA

14.05.2011 r.

ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

TERMIN PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI

14.05.2012 r. - 5.04.2013 r.

MIEJSCE PROWADZENIA ZBIÓRKI

Zbiórka ogólnopolska

FORMA PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI

Zbiórka przeprowadzona została w formie zbiórki SMS-owej. Abonenci telefonii komórkowej mieli możliwość wysyłania wiadomości tekstowej typu SMS, o treści „Dolina Słońca”, na numer 74711

CEL ZBIÓRKI

Celem zbiórki było zebranie środków na  pokrycie kosztów wyposażenia w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną nowo wybudowanego ośrodka „Dolina Słońca” w Radwanowicach pod Krakowem

ZEBRANA KWOTA

238157,56 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem zł 56/100), w tym:

Polska Telefonia Cyfrowa – 48044,00 zł

PTK Centertel – 99601,00  zł

Polkomtel SA – 73040,56 zł

P4 – 17472,00 zł

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

Środki finansowe pozyskane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  w ramach ww. zbiorki zostały w całości wydatkowane na cele określone w pozwoleniu wydanym przez ministerstwo

INFORMACJE DODATKOWE

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów w związku z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki

Szczegółowe informacje o przebiegu zbiórki znajdują się w siedzibie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Załączniki do tekstu:

124-2012

123.67 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
FAD
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 14.05.2012 Data modyfikacji : 09.04.2014
Liczba wyświetleń tekstu : 960

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”