114/2011

NR POZWOLENIA

114/2011

DATA WYDANIA POZWOLENIA

24.05.2011 r.

ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

TERMIN PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI

1.06.2011 r. - 1.05.2012 r.

MIEJSCE PROWADZENIA ZBIÓRKI

Zbiórka ogólnopolska

FORMA PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI

Zbiórka przeprowadzona została w formie zbiórki SMS-owej. Abonenci telefonii komórkowej mieli możliwość wysyłania wiadomości tekstowej typu SMS, o treści „Spotkajmy się”, na numer 74711 (koszt  4,00 zł plus równowartość  VAT, w przypadku usług operatorów POLKOMTEL SA i PTK Centertel Sp. z.o.o. z systemu sprzedaży postpaid oraz kwotę 4 zł w przypadku usług pozostałych operatorów oraz SMS-ów z systemu sprzedaży prepaid) oraz połączenie na numer  704-407-400 (koszt 4,06 + VAT).

CEL ZBIÓRKI

Celem zbiórki było zebranie środków na  pokrycie kosztów realizowania inwestycji – budowy Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego dla Osób Niepełnosprawnych „Spotkajmy się” w Lubiatowie, gmina Choczewo poprzez pokrycie następujących wydatków: zakup niezbędnych materiałów budowlanych w celu wylania fundamentów, wykonanie izolacji, wykonanie ścian i stropów żelbetowych, konstrukcji i pokrycia dachu.

ZEBRANA KWOTA

286458,10 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem zł 10/100), w tym:

TP SA  – 20009,90 zł

Polska Telefonia Cyfrowa – 68624,00 zł

PTK Centertel – 100861,08 zł

Polkomtel SA – 84715,12 zł

P4 – 12248,00 zł

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

Środki finansowe pozyskane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  w ramach ww. zbiorki zostały w całości wydatkowane na cele określone w pozwoleniu wydanym przez ministerstwo

INFORMACJE DODATKOWE

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów w związku z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki

Szczegółowe informacje o przebiegu zbiórki znajdują się w siedzibie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Załączniki do tekstu:

114-2011

146.51 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
FAD
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 24.05.2011
Liczba wyświetleń tekstu : 1013

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”