125/2011

NR POZWOLENIA

Pozwolenie numer  188/2010 z 17.08.2010 r. zmienione decyzją nr 125/2011 z 16.06.2011 r.

DATA WYDANIA POZWOLENIA

16.06.2011 r.

ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

TERMIN PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI

-

MIEJSCE PROWADZENIA ZBIÓRKI

Zbiórka ogólnopolska

FORMA PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI

W związku z cofnięciem pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej jednej z organizacji pozarządowych, MSWiA, na podstawie decyzji nr 125/2011, zarządziło przekazanie, niewydatkowanych do tej pory przez organizację, środków uzyskanych w ramach zbiórki Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

CEL ZBIÓRKI

Zarząd Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” został zobowiązany do wydatkowania otrzymanych środków na wykończenie i wyposażenie ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” w Radwanowicach koło Krakowa.

OTRZYMANA KWOTA

12,99 zł (słownie: dwanaście złotych 99/100)

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

W związku z powyższym, fundacja 10.05.2012 roku zwróciła się do organizacji, której cofnięto pozwolenie z pisemną prośba o wyjaśnienie sytuacji. Pismo wysłane pocztą tradycyjną wróciło na adres fundacji nierozpieczętowane. Pracownik fundacji podjął próbę kontaktu telefonicznego, jednak bezskutecznie. Numer umieszczony na stronie internetowej nie odpowiadały.

W związku z powyższym Fundacja informuje, iż z powodu braku informacji ze strony organizacji oraz nieprzekazania środków rozliczenie nie jest możliwe.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Środki finansowe otrzymane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  w ramach ww. zbiorki zostały w całości wydatkowane na cele określone w pozwoleniu wydanym przez ministerstwo

Szczegółowe informacje o przebiegu zbiórki znajdują się w siedzibie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Załączniki do tekstu:

125_2011

512.26 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
FAD
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 16.06.2011
Liczba wyświetleń tekstu : 949

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”