313/2010

NR POZWOLENIA

Pozwolenie numer 152/2009 z 2.10.2009 r. i 231/2010 z 4.10.2010 r. zmienione decyzją nr 313/2010 z 20.12.2010 r.

DATA WYDANIA POZWOLENIA

20.12.2010

ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

TERMIN PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI

-

MIEJSCE PROWADZENIA ZBIÓRKI

Zbiórka ogólnopolska

FORMA PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI

W związku z cofnięciem pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej jednej z organizacji pozarządowych, MSWiA, na podstawie decyzji nr 313/2010, zarządziło przekazanie, niewydatkowanych do tej pory przez organizację, środków uzyskanych w ramach zbiórki Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

CEL ZBIÓRKI

Zarząd Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” został zobowiązany do wydatkowania otrzymanych środków na wykończenie i wyposażenie ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” w Radwanowicach koło Krakowa.

OTRZYMANA KWOTA

Fundacja do 7 maja 2012 roku nie otrzymała żadnych środków

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

W związku z powyższym, fundacja 10.05.2012 roku zwróciła się do organizacji, której cofnięto pozwolenie z pisemną prośba o wyjaśnienie sytuacji. Pismo wysłane pocztą tradycyjną wróciło na adres fundacji nierozpieczętowane. Pracownik fundacji podjął próbę kontaktu telefonicznego, jednak bezskutecznie. Numer umieszczony na stronie internetowej nie odpowiadały.

W związku z powyższym fundacja informuje, iż z powodu braku informacji ze strony organizacji oraz nieprzekazania środków rozliczenie nie jest możliwe.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Szczegółowe informacje o przebiegu zbiórki znajdują się w siedzibie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Załączniki do tekstu:

313-2010

624.75 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
FAD
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 20.12.2010
Liczba wyświetleń tekstu : 916

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”