121/2010

NR POZWOLENIA

Pozwolenie numer 121/2010 z 8.06.2010  r. zmienione decyzją nr 318/2010 z 23.12.2010 r.

DATA WYDANIA POZWOLENIA

8.06.2010 r.

ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

TERMIN PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI

11.06.2010 r. - 30.05.2011 r.

MIEJSCE PROWADZENIA ZBIÓRKI

Zbiórka ogólnopolska

FORMA PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI

Zbiórka przeprowadzona została w formie zbiórki SMS-owej. Abonenci telefonii komórkowej mieli możliwość wysyłania wiadomości tekstowej typu SMS, o treści „Pomoc dla powodzian”, na numer 74711 (koszt 4,00 zł + VAT) oraz połączenie na numer  0-400-407-400 (koszt 4,06 + VAT).

CEL ZBIÓRKI

Celem zbiórki było zebranie środków na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi w Polsce w 2010 roku, w szczególności  osobom chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym w drodze finansowania zakupu leków, najpotrzebniejszych przedmiotów w gospodarstwach domowych, odzieży i żywności oraz odbudowy domów i gospodarstw, wyposażenia mieszkań, rehabilitacji, wyjazdów dla ratowania zdrowia dzieci i dorosłych.

ZEBRANA KWOTA

497172,52zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa zł 52/100), w tym:

TP SA – 1613,00 zł

Polska Telefonia Cyfrowa – 151252,00 zł

PTK Centertel - 181168,00  zł

Polkomtel SA – 147359,52 zł

P4 – 15780,00 zł

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

Środki finansowe pozyskane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  w ramach ww. zbiorki zostały w całości wydatkowane na cele określone w pozwoleniu wydanym przez ministerstwo

INFORMACJE DODATKOWE

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów w związku z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki

Szczegółowe informacje o przebiegu zbiórki znajdują się w siedzibie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Załączniki do tekstu:

121_2010

114.01 KB

318_2010

204.32 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
FAD
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 11.06.2010
Liczba wyświetleń tekstu : 1006

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”