79/2008

NR POZWOLENIA

79/2008

DATA WYDANIA POZWOLENIA

18.06.2008 r.

ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

TERMIN PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI

18.06.2008 r. - 20.06.2009 r.

MIEJSCE PROWADZENIA ZBIÓRKI

Zbiórka ogólnopolska

FORMA PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI

Zbiórka przeprowadzona została w formie zbiórki SMS-owej. Abonenci telefonii komórkowej mieli możliwość wysyłania wiadomości tekstowej typu SMS o treści „Dolina Słońca” na numer 74711 (koszt 4,88 zł z VAT) oraz połączenie na numer  0-400-407-400 (koszt 4,95 z VAT).

CEL ZBIÓRKI

Celem zbiórki było zebranie środków na pokrycie kosztów:

– budowy budynku głównego, do stanu surowego, realizowanego w ramach I etapu inwestycji, w tym budowy dróg dojazdowych i wewnątrz obiektu 

– 1 część, budowy fundamentów i ścian, wykonania kotłowni gazowej nr 1 oraz wykonania robót instalacyjnych:  i wyposażenia ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” dla 200 niepełnosprawnych intelektualnie osób w Radwanowicach koło Krakowa, w tym budowy dróg dojazdowych i wewnątrz obiektu - 1 część, budowy fundamentów i ścian, wykonania kotłowni gazowej nr 1 oraz wykonania robót instalacyjnych

– zakupu oświetlenia wewnętrznego pierwszego etapu realizowanej inwestycji oraz wyposażenia Warsztatów Terapii Artystycznej dla 50 osób niepełnosprawnych.

ZEBRANA KWOTA

400656,03 zł (słownie: czterysta tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć zł 03/100), w tym:

TP SA – 28188,58 zł

Polska Telefonia Cyfrowa – 120272,00 zł

Polska Telefonia Komórkowa – 128264,00 zł

Polkomtel SA – 118260,00 zł

P4 – 5671,45 zł

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

Środki finansowe pozyskane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  w ramach ww. zbiorki zostały w całości wydatkowane na cele określone w pozwoleniu wydanym przez ministerstwo

INFORMACJE DODATKOWE

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów w związku z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki

Szczegółowe informacje o przebiegu zbiórki znajdują się w siedzibie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Załączniki do tekstu:

79-2008

167.17 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
FAD
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 18.06.2008
Liczba wyświetleń tekstu : 922

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”