146/2007

NR POZWOLENIA

146/2007

DATA WYDANIA POZWOLENIA

26.11.2007 r.

ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

TERMIN PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI

1.12.2007 r. - 14.12.2007 r.

MIEJSCE PROWADZENIA ZBIÓRKI

Zbiórka ogólnopolska

FORMA PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI

Zbiórka, zorganizowana przy współpracy z Pierwszym Programem Polskiego Radia pod nazwa „Choinki Jedynki”,  prowadzona była w formie aukcji 32 prac plastycznych w cenie wywoławczej 100 zł za sztukę. Aukcja została przeprowadzona w Internecie oraz na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

CEL ZBIÓRKI

Celem zbiórki było zebranie środków na  wyposażenie pracowni Warsztatów Terapii Artystycznej „Mimo Wszystko” w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” w Radwanowicach koło Krakowa

ZEBRANA KWOTA

22394,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 00/100)

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

Środki finansowe pozyskane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  w ramach ww. zbiorki zostały w całości wydatkowane na cele określone w pozwoleniu wydanym przez ministerstwo

INFORMACJE DODATKOWE

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów w związku z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki

Szczegółowe informacje o przebiegu zbiórki znajdują się w siedzibie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Załączniki do tekstu:

146-2007

129.73 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
FAD
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 01.12.2007
Liczba wyświetleń tekstu : 906

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”