OC-05.5311.75.2013

NR POZWOLENIA

OC-05.5311.75.2013

 

DATA WYDANIA POZWOLENIA

9.12.2013 r.

ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE

Prezydent Miasta Krakowa 

TERMIN PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI

11.12.2013 r. – 14.12.2013 r.

MIEJSCE PROWADZENIA ZBIÓRKI

Zbiórka lokalna na terenie województwa małopolskiego – teren Gminy Miasta Kraków

FORMA PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI

Zbiórka prowadzona była w formie sprzedaży cegiełek wartościowych 

CEL ZBIÓRKI

Celem zbiórki było zebranie środków na wyposażenie pracowni muzycznej w Ośrodku Terapeutyczno -Rehabilitacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” oraz na rehabilitację podopiecznego Fundacji Marcina Majchrzaka

ZEBRANA KWOTA

7078,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem zł 00/100).

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

Środki finansowe pozyskane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  w ramach ww. zbiórki zostaną w całości wydatkowane na cele określone w pozwoleniu wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa

INFORMACJE DODATKOWE

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów w związku z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki

Szczegółowe informacje o przebiegu zbiórki znajdują się w siedzibie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Załączniki do tekstu:

OC-01_5311_75__2013

80.96 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
FAD
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 11.12.2013
Liczba wyświetleń tekstu : 905

Data ostatniej aktualizacji: 04.03.2024, godz. 10:24 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”