22/2008

NR POZWOLENIA

22/2008

DATA WYDANIA POZWOLENIA

28.11.2008 r.

ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE

Marszałek Województwa Małopolskiego 

TERMIN PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI

1.12.2008 r. – 8.12.2008 r.

MIEJSCE PROWADZENIA ZBIÓRKI

Zbiórka lokalna na terenie województwa małopolskiego –Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

FORMA PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI

Zbiórka prowadzona była w formie sprzedaży cegiełek wartościowych oraz aukcji przedmiotów.

CEL ZBIÓRKI

Celem zbiórki było zebranie środków na leczenie i rehabilitację podopiecznej fundacji Zofii Kilanowicz

ZEBRANA KWOTA

37580,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł 00/100).

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

Środki finansowe pozyskane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  w ramach ww. zbiórki zostały w całości wydatkowane na cele określone w pozwoleniu wydanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego

INFORMACJE DODATKOWE

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów w związku z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki

Szczegółowe informacje o przebiegu zbiórki znajdują się w siedzibie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Załączniki do tekstu:

22-2008

87.99 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
FAD
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 01.12.2008
Liczba wyświetleń tekstu : 902

Data ostatniej aktualizacji: 04.03.2024, godz. 10:24 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”