WZK.II.CCh.0717-4/04/08

NR POZWOLENIA

WZK.II.CCh.0717-4/04/08

 

DATA WYDANIA POZWOLENIA

19.03.2008 r.

ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE

Prezydent Miasta Katowice 

TERMIN PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI

1.04.2008 r. – 18.04.2008 r.

MIEJSCE PROWADZENIA ZBIÓRKI

Zbiórka lokalna na terenie miasta Katowice: Centrum Handlowe Supersam,
 ul. Piotra Skargi 6 oraz Mega Club, ul. Żelazna 9

FORMA PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI

Zbiórka prowadzona była w formie sprzedaży cegiełek wartościowych podczas akcji promocyjnej „Święto Majsterkowicza”

CEL ZBIÓRKI

Celem zbiórki było zebranie środków na zakup protez kończyny górnej i kończyny dolnej dla niepełnosprawnej podopiecznej Fundacji Władysławy Bobeł - Kosteckiej

ZEBRANA KWOTA

165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć zł 00/100).

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

Środki finansowe pozyskane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  w ramach ww. zbiórki zostały w całości wydatkowane na cele określone w pozwoleniu wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa

INFORMACJE DODATKOWE

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów w związku z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki

Szczegółowe informacje o przebiegu zbiórki znajdują się w siedzibie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Załączniki do tekstu:

WZK_II_CCh_0717-4-04-08

88.73 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
FAD
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 19.03.2008
Liczba wyświetleń tekstu : 856

Data ostatniej aktualizacji: 04.03.2024, godz. 10:24 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”