8/2007

NR POZWOLENIA

8/2007

DATA WYDANIA POZWOLENIA

25.07.2007 r.

ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE

Marszałek Województwa Małopolskiego 

TERMIN PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI

28.07.2007 r.

MIEJSCE PROWADZENIA ZBIÓRKI

Zbiórka lokalna na terenie województwa małopolskiego – Stadion Miejski Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Olkuszu, ul. 29  Listopada

FORMA PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI

Zbiórka prowadzona była w formie sprzedaży cegiełek wartościowych

CEL ZBIÓRKI

Celem zbiórki było zebranie środków na  leczenie i rehabilitację podopiecznej Fundacji Julii Salamon

ZEBRANA KWOTA

530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści zł 00/100)

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

Środki finansowe pozyskane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  w ramach ww. zbiórki zostały w całości wydatkowane na cele określone w pozwoleniu wydanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego

INFORMACJE DODATKOWE

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów w związku z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki

Szczegółowe informacje o przebiegu zbiórki znajdują się w siedzibie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Załączniki do tekstu:

8 - 2007

74.72 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
FAD

Data publikacji : 25.07.2007 Data modyfikacji : 06.04.2014
Liczba wyświetleń tekstu : 987

Data ostatniej aktualizacji: 04.03.2024, godz. 10:24 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”