Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania przetargowego pn. na wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach gm. Zabierzów”.

W sprawie postępowania przetargowego pn. na wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach gm. Zabierzów” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2008/S 77 -103985 oraz na stronie intenetowej Zamawiającego i w Jego siedzibie.

Postępowanie o zamówienie nr 2008/S 77 -103985
Oznaczenie sprawy: 1/ZP/FMW/2008

Inwestorsko-Projektowa Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT w Krakowie jako Inwestor Zastępczy upoważniony przez Zamawiającego na podstawie zawartej umowy oraz udzielonego Pełnomocnictwa z dn. 12.08.2008 r. dla Pani Barbary Stoch Prezesa Zarządu INWESTPROJEKT, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j-t Dz.U. z 2007 r. nr 223 późn. 1655) informuje, że:
1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy: BUDOSTAL - 2 SA
adres: 31-476 Kraków, ul. Lublańska 34.Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Oferent spełnił wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; treść oferty odpowiada treści SIWZ. W związku z tym oferta została poddana ocenie wg kryteriów opisanych w Rozdziale XXIII i XXIV SIWZ- Ilość punktów została wyliczona wg wzoru opisanego w Rozdziale XXV SIWZ. W wyniku powyższej oceny oferta uzyskała 100 pkt
2) Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w związku z odrzuceniem złożonych przez nich ofert nie zostali poddani ocenie punktowej
3) Oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z powodu niezgodności treści ich ofert z treścią SIWZ oraz w związku z wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu przetargowym:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane „Hb - Unibud" Są 43-503 Czechowice - Dziedzice, ul. Nad Wisłą 1
2. Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Są 44-100 Gliwice Pl. Piastów 10
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Skobud" Sp. z o.o. 34-300 Żywiec, Ul. Bracka 30
4. Chemobudowa Kraków Są 30-705 Kraków, Ul. Klimeckiego 24 Zespół Kontraktów Oświęcim ul. Zwycięstwa 1 b 32 - 600 Oświęcim
5. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Remko" 30-240 Kraków, Ul. Rzepichy 46

Załączniki do tekstu:

Informacja o najkorzystniejszej ofercie

269.71 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający :


Data publikacji : 18.08.2008
Liczba wyświetleń tekstu : 1378

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”