Wynik wyłonienia najkorzystniejszej ofert w związku z zapytaniem ofertowym GD-1/2014, ogłoszonym w dniu 02.02.2014

Dotyczy:   

dostawie, montażu oraz uruchomieniu agregatu prądotwórczego o mocy ciągłej nie mniejszej niż 75kVA / 60kW

 stanowiącego ostatni etap inwestycji pn.;

„ Wykonanie instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku hali rakiet z adaptacją na cele ośrodka terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych w Lubiatowie gmina Choczewo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w ramach Projektu o nazwie;

„ Ekologiczne, nowoczesne, odnawialne źródła energii dla Ośrodka Terapii Dziennej w Lubiatowie”.

Najkorzystniejsza oferta:

 „PRODI” MARCIN GIERCZAK, 32-540 PIŁA KOŚCIELECKA

  ul. KRAKOWSKA 3


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
Bartłomiej Olejniczak
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 24.02.2014
Liczba wyświetleń tekstu : 917

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”