Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego GD-01/2014

PYTANIE OFERENTA

Proszę o  jednoznaczną informację, czy  w zapytaniu GD-01/2014 chodzi jedynie o dostawę, rozładunek, podłączenie, uruchomienie do istniejącej i przygotowanej już instalacji elektrycznej agregatu o parametrach określonych w załączniku nr 1, czy też jak to dla mnie wynika z wzoru umowy o wykonanie określonych w SST  prac  budowlanych (zał.nr 3) o wykonanie ich  również, oraz zakup koniecznych do ich wykonania materiałów.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Nasze zapytanie GD-01/2014 dotyczy dostawy, montażu i uruchomienia agregatu. Fizycznie agregat będzie posadowiony na istniejącym fundamencie 10 m od trafostacji gdzie znajduje się kabel zasilający WTA. Podłączenie agregatu powinno odbyć się w budynku trafostacji.  W projekcie umowy zał. Nr.3 znajdują się następujące zapisy:

- zakup wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń;

- wykonanie wszelkich niezbędnych robót budowlanych;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Pod pojęcie „wykonanie niezbędnych robót  budowlanych” rozumiemy podłączenie agregatu do przewodu zasilającego WTA. Pod pojęciem zakup wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń rozumiemy: agregat wraz z opisanym osprzętem oraz materiały  niezbędne do podłączenia go do przewodu zasilającego Warsztaty Terapii Artystycznej w budynku trafostacji.


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
Bartłomiej Olejniczak
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 09.02.2014 Data modyfikacji : 09.02.2014
Liczba wyświetleń tekstu : 937

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”