Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy ciągłej nie mniejszej niż 75kVA / 60kW

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza przetarg w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy zadania polegającego na:

dostawie, montażu oraz uruchomieniu agregatu prądotwórczego o mocy ciągłej nie mniejszej niż 75kVA / 60kW

Powyższe stanowi ostatni etap inwestycji pod nazwą:
„Wykonanie instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku hali rakiet z adaptacją na cele ośrodka terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych w Lubiatowie gmina Choczewo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w ramach Projektu o nazwie:
„Ekologiczne, nowoczesne, odnawialne źródła energii dla Ośrodka Terapii Dziennej w Lubiatowie”.

Przetarg ogłaszamy z dniem 03.02.2014

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Załączniki do tekstu:

Zapytanie ofertowe

322.94 KB

Załącznik nr 1 opis techniczny

337.17 KB

Załącznik nr 1A oświadczenie

326.86 KB

Załącznik nr 1B wykaz osób

181.26 KB

Załącznik nr 1C oświadczenie o uprawnieniach

274.08 KB

Załącznik nr 2 specyfikacja techniczna wykonania robót

9.55 MB

Załącznik nr 3 projekt umowy

335.07 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : PR
Bartłomiej Olejniczak
Bartłomiej Olejniczak
Data publikacji : 02.02.2014
Liczba wyświetleń tekstu : 1290

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”