ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE OGŁOSZONE 2.10.2013r.

Dotyczy zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła dla inwestycji pn.: „Wyk. instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku hali rakiet z adaptacją na cele ośrodka terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych w Lubiatowie gmina Choczewo

Pytanie Oferenta dotyczące "Szczegółowej specyfikacji technicznej" : 

„Materiały do wbudowania

- rury Climatherm oraz miedziane w otulinie wraz z niezbędnymi kształtkami

- zawory odcinające kulowe oraz regulacyjne

- izolacja otulinami K-flex.

- Agregat wody lodowej f-my Daikin

- Klimakonwektory kasetonowe, ścienne i przypodłogowe f-my Daikin”

"Czy dopuszczone jest użycie materiałów i urządzeń innych producentów, które są równoważne/mają parametry

niegorsze?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapisy zawarte  w rozdziale III ZAPYTANIA OFERTOWEGO na WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA

polegającego na: Wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła,

tłumaczą kwestię tj.:

„ Dopuszcza sie złożenie ofert równoważnych tzn. zastosowanie urządzeń i wyposażenia

technologicznego, które będzie równoważne w stosunku do wymienionych w dokumentacji, z

zachowaniem wszystkich parametrów technicznych, które będzie co najmniej równe pod względem cech technicznych, jakościowych, kosztów eksploatacyjnych, rozwiązań technologicznych i walorów ekologicznych przywołanych w dokumentacji. W zakres prac wchodzą następujące elementy:

 

  1. Instalowanie agregatu wody lodowej
  2. Instalacja klimatyzatora
  3. Montaż klimakonwektorów wraz z osprzętem
  4. Montaż rurociągów
  5. Zabezpieczenie termiczne rurociągów
  6. Montaż sterowników
  7. Napełnienie instalacji klimatyzacyjnej niezamarzającym płynem spełniającym normy wymagane przez producentów armatury, rur, klimakonwektorów  oraz elementów kotłowni o wartości zamarzania– 20 st. C
  8. Uruchomienie sytemu klimatyzacyjnego.

   

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany szczegółowo je wykazać w swojej ofercie z uzasadnieniem, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto musi  uzyskać zgodę Projektanta, a ewentualne zmiany wprowadzić w ramach dokumentacji projektowej wykonanej na własny koszt. W przypadku nie podania w szczegółowej specyfikacji innych urządzeń, Zamawiający uzna, że będą zastosowane urządzenia i elementy wymienione w specyfikacji załączonej do niniejszych materiałów przetargowych.” 

 


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Eliza Romaniak
Eliza Romaniak
Data publikacji : 16.10.2013
Liczba wyświetleń tekstu : 1102

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”