Wynik wyłonienia najkorzystniejszej ofert w związku z zapytaniem ofertowym ogłoszonym w dniu 04.03.2013

Dotyczy:

Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewowo – wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z dostawą i montażem dwóch central wentylacyjnych,stanowiącego III etap inwestycji pn.:

    „Wykonanie instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku hali rakiet z adaptacją na cele ośrodka terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych w Lubiatowie gmina Choczewo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w ramach Projektu o nazwie: "Ekologiczne, nowoczesne, odnawialne źródła energii dla Ośrodka Terapii Dziennej w Lubiatowie”.    

 

         Wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy :   EURO-WENT Sp. z o.o., 80-058 Gdańsk, ul. Starogardzka 18

 


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Eliza Romaniak
Eliza Romaniak
Data publikacji : 09.04.2013
Liczba wyświetleń tekstu : 1267

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”