Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy instalacji wentylacyjnej nawiewowo - wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z dostawą i montażem dwóch central wentylacyjnych

Zapytanie ofertowe w trybie przetargu art.701 – 705 Kodeksu Cywilnego

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza przetarg na wybór Wykonawcy zadania polegającego na: Wykonaniu instalacji wentylacyjnej nawiewowo – wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z dostawą i montażem dwóch central wentylacyjnych

Powyższe zadanie  stanowi III etap inwestycji pod nazwą:
„Wykonanie instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku hali rakiet z adaptacją na cele ośrodka terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych w Lubiatowie gmina Choczewo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w ramach Projektu o nazwie:
„Ekologiczne, nowoczesne, odnawialne źródła energii dla Ośrodka Terapii Dziennej w Lubiatowie”.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

 

Załączniki do tekstu:

Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy Zadania

318.23 KB

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

272.47 KB

Załącznik nr 1A Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu

187.18 KB

Załącznik nr 1B Wykaz wykonanych robót

127.28 KB

Załącznik nr 1C Wykaz osób uprawnionych do kierowania robotami

127.77 KB

Załącznik nr 1D Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień

183.1 KB

Załącznik nr 1F Oświadczenie dot. OC

184.83 KB

Załącznik nr 6 Projekt Umowy

303.75 KB

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Rysunki

Rysunek 001

1.01 MB

Rysunek 002

574.02 KB

Rysunek 003

409.61 KB

Rysunek 004

345.38 KB

Rysunek 005

334.9 KB

Rysunek 006

333.59 KB

Rysunek 007

311.45 KB

Rysunek 020

345.18 KB

Załącznik nr 2 Opis projektu

Załącznik nr 2 Opis projektu

280.91 KB

Załącznik nr 3 Specyfikacja

spec_went K1

19.44 KB

spec_went K2

20.6 KB

spec_went N1

40.43 KB

spec_went N2

37.36 KB

spec_went W1

37.97 KB

spec_went W2

35.09 KB

spec_went W3

21.53 KB

spec_went W4

21.49 KB

spec_went W5

19.64 KB

spec_went W6

19.74 KB

spec_went W7

21.15 KB

spec_went W8

21 KB

spec_went W9

19.6 KB

spec_went W10

19.59 KB

spec_went W11

20.1 KB

spec_went W12

18.78 KB

spec_went W13

19.75 KB

spec_went W14

19.4 KB

Załącznik nr 4 Przedmiar

Załącznik nr 4 Przedmiar

98.3 KB

Załącznik nr 5 Urządzenia

Systemair KVK125

45.4 KB

VTS_VS30RRHC

74.41 KB

VTS_VS40RRHC

74.47 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Eliza Romaniak
Eliza Romaniak
Data publikacji : 04.03.2013
Liczba wyświetleń tekstu : 1718

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”