Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Zapytanie ofertowe w trybie przetargu art.701– 705Kodeksu Cywilnego

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza przetarg na wybór wykonawcy zadania pn.: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – rozprowadzenie ciepła w budynku" , które stanowi II etap inwestycji pn.:
„Wykonanie instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku hali rakiet z adaptacją na cele ośrodka terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych w Lubiatowie gmina Choczewo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w ramach Projektu o nazwie „Ekologiczne, nowoczesne, odnawialne źródła energii dla Ośrodka Terapii Dziennej w Lubiatowie”. 

 

 

Przetarg zostaje ogłoszony z dniem 5 października 2012 r.  

   

 

 

Załączniki do tekstu:

Zapytanie ofertowe - instalacja centralnego ogrzewania

1.08 MB

Załącznik nr 1 formularze do zapytania ofertowego

247.79 KB

Załącznik nr 1A oświadczenie

186.63 KB

Załącznik nr 1B wykaz usług

127.27 KB

Załącznik nr 1C wykaz osób

127.76 KB

Załącznik nr 1D oświadczenie o uprawnieniu

182.97 KB

Załącznik nr 1F oświadczenie

184.72 KB

Specyfikacje:

specyfikacja c.o

141.25 KB

specyfikacja armatura

11.74 KB

specyfikacja c.o. grzejniki

11.07 KB

specyfikacja c.o. izolacje

10.78 KB

specyfikacja c.o. podłogowka

12.41 KB

specyfikacja c.o. rury

22.77 KB

specyfikacja sterowanie podogówka

33.17 KB

specyfikacja techniczna c.o. Lubiatów

165.46 KB

Projekt:

opis projekt wykonawczy Lubiatów

280.91 KB

rysunek 014

713.08 KB

rysunek 015

383.29 KB

rysunek 016

383.05 KB


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Eliza Romaniak
Eliza Romaniak
Data publikacji : 05.10.2012 Data modyfikacji : 08.10.2012
Liczba wyświetleń tekstu : 1589

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”