INFORMACJA DLA OFERENTÓW

DOTYCZY ZAPYTAŃ OFERTOWYCH OGŁOSZONYCH W DNIU 16 MARCA 2012 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA OD OFERENTÓW

1) Czy dopuszczają Państwo zmianę specyfikacji technicznej dotyczącej sprzętu, oczywiście przy zachowaniu finalnej jakości?  ( cel-oszczędność)

Zamawiający nie dopuszcza zmian w specyfikacji technicznej z uwagi na przyjętą technologię produkcji.
 
2) Czy istnieje scenariusz klipu i ile on będzie trwał? ( nie mamy gwarancji, że założenia producenckie zostały do niego odpowiednio dobrane)
 
Scenariusz klipu zostanie przedstawiony Wykonawcy do dnia 25.04.2012. Czas trwania klipu 30".
 
3) Dlaczego w ekipie zdjęciowej nie ma oświetlacza, asystenta planu? ( mimo tego, ze światło jest wymienione, a ilość sprzętu wskazuje na to, że potrzebny jest dodatkowa osoba)
 
Jeżeli Wykonawca uważa, że w/w osoby są niezbędne do prawidłowej realizacji zdjęć powinien umieścić je w kosztorysie.
 
4) Czy wszystkie lokalizacje dotyczą Warszawy? (  w zamówieniu Warszawa pojawia się tylko w punkcie nr 4)
 
Zgodnie z zapytaniem ofertowym Pkt. IV poz. 1- 4 miejsce realizacji: Warszawa.
 
5) Kto będzie Reżyserem?  ( pytanie ważne z punktu widzenia doboru Ekipy, różne osoby mają rożne preferencje co do Operatorów czy np. Mistrza Oświetlenia)
 
Reżyserem klipu będzie Pani Beata Szymańska-Masny.
 
6) Co się dzieje jeśli zaplanowane przez Państwa godziny pracy się wydłużą?
 
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia godzin pracy.
 
7)  FinalCut to nie jest program do przygotowania grafiki 3D, jak mamy rozumieć taką pozycję?  np. 12h stacji roboczej montażowej, plus 12h stacji roboczej graficznej ?
 
7-10.05.2012 12 godzin pracy dziennie zestaw montażowy Final Cut Pro 7
11-17.05.2012 12 godzin pracy dziennie stacja graficzna do przygotowania grafiki 3D
 
8) Czy postprodukcja ma się odbywać w jakimś konkretnym miejscu? ( zestaw mobilny?)
 
Zgodnie z zapytaniem ofertowym Pkt. IV poz. 1-4 miejsce realizacji: Warszawa.
Zamawiający nie wymaga dostarczenia zestawu przenośnego.
 
9) Czego ma dotyczyć Realizacja Dziennikarska?  ( tylko sam dziennikarz zbiera materiały? czy ma mu towarzyszyć ekipa telewizyjna? czy tez ma nadzorować pracę zespołu?)
 
Dziennikarz powinien nadzorować pracę zespołu w terminie przedstawionym w zapytaniu ofertowym.
 
10) Ilu osobowy ma być bus?
 
Kalkulacja powinna dotyczyć pojazdu 8 osób + kierowca.
 
11) Ile osób ze strony Klienta będzie uczestniczyło w projekcie?  ( pytanie ze względu na transporty, zakwaterowanie i wyżywienie)
 
Ze strony Fundacji prawidłową realizację projektu nadzorować będzie zespół 5 osobowy.
 
12)Czy posiadają Państwo preferencje do animacji graficznych 3D?
 
Załączamy linka do klipu ubiegłorocznej Edycji Festiwalu. Jest to materiał poglądowy. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jaki scenariusz przygotuje reżyser.
 
13) Czy praca dotycząca grafiki, dotyczy również kreacji? ( czy posiadają Państwo gotowe projekty?)
 
 Przedmioty grafiki:
Wstępny projekt grafiki na etapie przedprodukcyjnym na podstawie briefu reżysera, wsparcie kreacji wraz z przedstawieniem możliwości graficznych we współpracy z reżyserem oraz opracowanie scenariusza elementów graficznych, nadzór na planie zdjęciowym szefa artystycznego danego studia, pełna realizacja graficzna postprodukcji klipu.

Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Eliza Romaniak
Eliza Romaniak
Data publikacji : 22.03.2012
Liczba wyświetleń tekstu : 1219

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”