Kontrola przeprowadzona przez Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniach od 30.09.2011 do 03.10.2011

Kontrola przeprowadzona przez Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniach od 30.09.2011 do 03.10.2011

W dniach od 30.09.2011r. do 03.10.2011r. została przeprowadzona kontrola przez Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy nr 7BB/000001/12/D zawartej w dniu 6 marca 2008r. w ramach modułu B programu pn."Partner III - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe".Przyznane dofinansowanie wyniosło 145 800 zł., wykorzystano kwotę w wysokości 145 425 zł. a niewykorzystane srodki w wysokości 375 zł. wraz z należnymi odsetkami zwrócone zostały na konto PFRON. Całkowite wydatki kwalifikowane zadania wyniosły 161 625 zł. Zespółkontrolujący sprawdził wszystkie dowody księgowe dotyczące realizacji projektu z ostatecznym zestawieniem dokumentów finansowo - księgowych (załącznik nr 3b do Umowy). Sprawdzono potwierdzenia dokonania przelewów dotyczące wszystkich dowodów księgowych wystawionych w ramach projektu pn. Wsparcie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej - asystent osobisty". Skontrolowano umowy zlecenie i rachunki do umów zleceń pracowników zatrudnionych do realizacji projektu. Zespół kontrolujący  sprawdził Karty Wizyt Rehabilitanta każdego beneficjenta ostatecznego projektu.W sprawozdaniu merytorycznym z realizacji projektu pn."Wsparcie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej - asystent osobisty" w ramach modułu B programu "Partner III" liczba beneficjentów ostatecznych w roku 2008 określona została na 17 osób niepełnosprawnych. Zespół kontrolujący sprawdził orzeczenia o niepełnosprawności wszystkich niepełnosprawnych beneficjentów ostatecznych projektu. Nieprawidłowości nie stwierdzono  


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”


Data publikacji : 21.12.2011 Data modyfikacji : 20.03.2014
Liczba wyświetleń tekstu : 1537

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”