Przeprowadzone kontrole zewnętrzne w 2010 r.

10-13 maja 2010 r. – przeprowadzona została kontrola przez upoważnionych pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której przedmiotem była ocena sposobu przeprowadzenia i rozliczenia środków pozyskanych ze zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie Decyzji MSWiA nr 79/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. oraz Decyzji nr 86/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r.

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż:

W ramach zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie pozwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 79/2008 Fundacja zebrała łącznie kwotę w wysokości 381.480,03 zł. Z tytułu zbiórki prowadzonej w formie wysyłania wiadomości tekstowej typu sms zebrano 353.291,45 zł, natomiast w formie połączeń audiotele 28.188 zł.

W dniu 21 lipca 2009 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło sprawozdanie ze zbiórki publicznej, z którego wynikało, iż Fundacja pozyskała ze zbiórki środki w wysokości 239.579,69 zł. W dniu 21 maja 2010 r. wpłynęła korekta sprawozdania, zawierająca informację o ostatecznej wysokości środków uzyskanych ze zbiórki publicznej. Władze Fundacji poinformowały, iż wysokość kwoty uzyskanej ze zbiórki publicznej uległa zmianie w wyniku przeprowadzenia wewnętrznej kontroli dotyczącej wysokości środków uzyskanych od operatorów i oświadczyły, że wysokość środków uzyskana ze zbiórki publicznej faktycznie wyniosła 381.480,03 zł. Rozbieżność pomiędzy wysokością środków uzyskanych ze zbiórki, wskazaną w sprawozdaniu z dnia 16 lipca 2009 r., a wysokością środków wskazanych w sprawozdaniu z dnia 5 maja 2010 r. wynosi 141.900,34 zł. Jednocześnie poinformowano, iż błąd w ustaleniu faktycznych wyników zbiórki nie miał wpływu na sposób przeznaczenia uzyskanych wpływów. Całość kwoty uzyskana ze zbiórki została przekazana na pokrycie wydatków związanych z budową „Budynku Głównego" wchodzącego w skład ośrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego „Dolina Słońca" w Radwanowicach koło Krakowa. Jednocześnie Fundacja zwróciła uwagę, iż po raz pierwszy znalazła się w sytuacji, gdy konieczne jest złożenie korekty do sprawozdania i rozliczenia zbiórki publicznej odnośnie wysokości uzyskanych środków finansowych;

W ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie pozwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 86/2009 zebrano dotychczas kwotę w wysokości 150.196,00 zł. Środki te zostały zebrane w formie wysyłania wiadomości tekstowej typu sms, natomiast nie pozyskano żadnych środków z tytułu zbiórki prowadzonej w formie połączeń audiotele. Zebrana kwota nie została wydatkowana. Władze Fundacji oświadczyły, że zostaną one wydatkowane po zakończeniu aktualnie prowadzonej zbiórki, to jest po dniu 30 czerwca 2010 r.

W dniu 18 sierpnia 2009 r. wpłynęło uzupełnienie sprawozdania ze zbiórki publicznej. Fundacja przedstawiła fakturę na kwotę 1.766.020,26 zł. Jednocześnie poinformowała, iż załącznikiem do faktury jest zestawienie wartości dokonanych robót. Faktura wystawiona została tytułem wykonania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Fundację „Budowa ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Radwanowicach gm. Zabierzów”. Do faktury został dołączony Protokół Nr 9/06/2009 dotyczący odbioru robót budowlanych wykonanych w miesiącu czerwcu 2009r. Zgodnie z dołączonym do ww. protokołu „zestawieniem wartości wykonanych robót” w pozycji 1.1. zostały wymienione roboty budowlane dotyczące Budynku Głównego na kwotę 384 702,81 zł.

 

Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”


Data publikacji : 23.08.2010 Data modyfikacji : 20.03.2014
Liczba wyświetleń tekstu : 2135

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”